Penta Ester Reçine

Penta ester reçineleri, pentaeritritol adı verilen bir poliolün esterleşme reaksiyonuyla elde edilen polimerik bileşiklerdir. Pentaeritritol, genellikle çeşitli asitlerle reaksiyona girerek penta ester reçinelerini oluşturur.

Bu reçineler dayanıklı malzemelerdir ve genellikle solvent bazlı sistemler olarak formüle edilirler. Bu solventler, reçinelerin işlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır.

Live Support